App&Teach GR

Διαχείριση προγραμμάτων μαθητείας για ΜΜΕ

Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να διευκολύνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ στη μαθητεία, εξοπλίζοντας τους εκπαιδευτές ΕΕΚ με τις απαραίτητες δεξιότητες και καινοτόμα εργαλεία που βασίζονται στις ΤΠΕ για να υποστηρίξουν τόσο τη διαχείριση όσο και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εμπλέκονται σε προγράμματα μαθητείας.

Περιγραφή Προγράμματος 

Το έργο θα εκπαιδεύσει καθηγητές και εκπαιδευτικούς από σχολεία ΕΕΚ, παρόχους κατάρτισης και ενδιάμεσους φορείς σχετικά με το σχεδιασμό και τη συν-δημιουργία μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με τη διαχείριση προγραμμάτων μαθητείας για ΜΜΕ και εξατομικευμένες φορητές εφαρμογές προσαρμοσμένες στην ειδική πραγματικότητα και τις ανάγκες των εταιρειών , για χρήση από εκπαιδευτές ΕΕΚ εντός της εταιρείας προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των αναγκών δεξιοτήτων του εργοδότη για συγκεκριμένη εταιρεία και της γενικής απασχολησιμότητας του μαθητευόμενου.

Μπορείτε να κατεβάσετε την περιγραφή του προγράμματος σε pdf  και επισκεφθείτε την σελίδα μας στο διαδίκτυο.

Πατήστε εδώ για να δείτε το 3ο ενημερωτικό μας φυλλάδιο. 

Αποτελέσματα Προγράμματος

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα σχεδιαστούν και δημιουργηθούν τα παρακάτω πνευματικά προϊόντα για να υποστηριχθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ σε σχήματα μαθητείας:  

Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών ECVET για τη διαχείριση προγραμμάτων μαθητείας για τις ΜΜΕ, που καθορίζει και χαρτογραφεί τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να επιτύχουν οι εκπαιδευτές ΕΕΚ εντός της εταιρείας για μια ποιοτική απόδοση των δραστηριοτήτων διαχείρισης και κατάρτισης σε προγράμματα μαθητείας στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα σπουδών ECVET θα διευκολύνει επίσης την αναγνώριση ικανοτήτων σε διάφορες χώρες, υποστηρίζοντας την κινητικότητα των εκπαιδευτών ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη και προωθώντας τη διά βίου μάθηση,την πιστοποίηση δεξιοτήτων και αξιοποιώντας της πιστωτικές μονάδες κατάρτισης.

Ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μάθημα για τη διαχείριση προγραμμάτων μαθητείας για τις ΜΜΕ, με ένα σύνολο καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών που απευθύνονται σε εκπαιδευτές ΕΕΚ εντός εταιρείας, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα διαχείρισης και κατάρτισης σε προγράμματα μαθητείας που ορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών ECVET.

Μια εφαρμογή πολλαπλών επιπέδων (Mobile Instructional Learning APP) που απευθύνεται σε καθηγητές και εκπαιδευτικούς από σχολές ΕΕΚ, παρόχους κατάρτισης και ενδιάμεσους φορείς για να μπορούν να σχεδιάζουν και να δημιουργήσουν από κοινού προσαρμοσμένες εφαρμογές για κινητές συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές ΕΕΚ εντός της εταιρείας

Μια πολύγλωσση πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, προσβάσιμη ως ανοιχτός εκπαιδευτικός πόρος, για την ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού μαθήματος σε μια ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με τη διαχείριση προγραμμάτων μαθητείας για τις ΜΜΕ, για δοκιμή μέσω πιλοτικού προγράμματος που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς ΕΕΚ, παρόχους κατάρτισης και ενδιάμεσους φορείς, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης από αυτούς τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτικούς για να εκπαιδεύσουν εκπαιδευτές ΕΕΚ εντός της εταιρείας σε μια δεύτερη πιλοτική φάση.

Ένα σύνολο προσαρμοσμένων εφαρμογών Mobile APPS, το οποίο δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς ΕΕΚ, παρόχους κατάρτισης και ενδιάμεσους φορείς που έχουν συμμετάσχει σε πιλοτικά μαθήματα, προσαρμοσμένα στη συγκεκριμένη πραγματικότητα και τις ανάγκες των εταιρειών καθώς και για χρήση από εκπαιδευτές της κάθε εταιρείας ώστε να συμβάλουν στην απασχολησιμότητα του μαθητευόμενου.

Ένας οδηγός για επικύρωση, πιστοποίηση και διαπίστευση με συστάσεις προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα ΕΕΚ, παρόχους ΕΕΚ, εμπορικά επιμελητήρια και άλλους ενδιάμεσους φορείς για την υποστήριξη περαιτέρω ωρίμανσης των πολιτικών πιστοποίησης και διαπίστευσης για τη διαχείριση προγραμμάτων μαθητείας για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη, όπως αποτέλεσμα του προγράμματος σπουδών ECVET και του προγράμματος κατάρτισης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, στοχεύοντας προς την διαφάνεια σχετικά με την ποικιλία των πιθανών προγραμμάτων IVET και CVET και τα μαθησιακά τους αποτελέσματα σύμφωνα με το EQF.

Εταίροι

Centro Servizi Formazione

Το Centro Servizi Formazione (Ιταλία) ξεκίνησε τη λειτουργίας του στην Πάβια το 1997, με στόχο να δημιουργήσει κοινωνικά προγράμματα, να παρέχει κατάρτιση και σχολική υποστήριξη. Με την πάροδο του χρόνου οι δραστηριότητες του Κέντρου διευρύνθηκαν αρκετά ειδικά μέσω της συμμετοχής του σε σύνθετα προγράμματα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το Centro Servizi Formazione λειτουργεί σε τρεις τοποθεσίες: στην Πάβια, στο Μιλάνο και στο Βιγεβάνο. 

Μεταξύ των πιο σημαντικών εμπειριών, το Centro Servizi Formazione είναι πολύ ενεργητικό σε δράσεις που αφορούν πανευρωπαικό επίπεδο δοκιμών νέων μοντέλων κατάρτισης και ενσωμάτωσης ατόμων με ειδικές ανάγκες και άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και στον τομέα ανταλλαγής καλών πρακτικών σε διεθνή δίκτυα. Επισκεφθείτε τη σελίδα.  

Instituto para el fomento del desarrollo y la formacion S.L.

Το INFODEF (Ισπανία) είναι ένα ιδιωτικό και ανεξάρτητο κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του οποίου η αποστολή είναι να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της καινοτομίας. Επισκεφθείτε τη σελίδα μας.  

Best Institut fur Berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining

Ο οργανισμός BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Αυστρία) δημιουργήθηκε το 1990 ως ένας ανεξάρτητος Αυστριακός οργανισμός για την παροχή συνεχιζόμενης κατάρτισης, πιστοποίησης και υπηρεσιών καριέρας. Οι βασικές του δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν την δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης για νέους (16+) και ενήλικες, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από μειονεκτούν και μεταναστευτικό περιβάλλον, την κατάρτιση και εκπαίδευση, τη συμβουλευτική και το coaching καθώς και την ενεργοποίηση εύρεσης εργασίας και εργοδοτών. Επισκεφθείτε τη σελίδα μας.  

ELearning Studios Ltd

Η εταιρεία eLearning Studios προσφέρει μία γκάμα σχεδιασμού τεχνολογιών εκπαίδευσης και υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνουν Κατάρτιση μέσω Εικονικής Πραγματικότητας  (VR), τηλεκατάρτιση, Mobile Learning, Gameful eLearning Design, Apps, Augmented Reality (AR), Serious Games και μεικτές λύσεις.Επισκεφθείτε τη σελίδα μας.  

Instituto de Soldadura e Qualidade

Το ISQ είναι ένα ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητο τεχνολογικό ίδρυμα που δημιουργήθηκε το 1965, αυτή τη στιγμή έχει δραστηριότητες σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως (Ευρωπαική Ένωση, Ανατολική Ευρώπη, Αφρική, Αμερική και Ασία) παρέχοντας την εμπειρία του στις τεχνικές επιβλέψεις, σε τεχνική υποστήριξη σε μηχανικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από εγκάρσιες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης από 16 διαπιστευμένα εργαστήρια. Το ISQ ανήκει στους εθνικούς εμπειρογνώμονες ECVET και παραδίδει εργαστήρια ECVET σε διαφορετικούς ενδιαφερόμενους στην Πορτογαλία και την Ευρώπη. Επισκεφθείτε τη σελίδα μας

Institouto Ekpedeftikou & Epagelmatikou Prosanatolismou

Το ΙΕΚΕΠ- Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που ιδρύθηκε το 1990 είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Αττικής ως πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης- ΚΔΒΜ 2. Το ΙΕΚΕΠ διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε εθνικά και ευρωπαικά προγράμματα καθώς και διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και διαχείρισης έργων. 

IDEProjet

[…] Visit website.

Innoquality Systems Limited

Η εταιρεία InnoQuality Systems (INQS) (Ιρλανδία) παρέχει υπηρεσίες προγραμμάτων και πολιτικής που έχουν σχεδιαστεί για να φέρνουν θετικά αποτελέσματα για μαθητές και δασκάλους, στην παιδική ηλικία, στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Η INQS στοχεύει στην υποστήριξη της μάθησης σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου – από την πρώιμη φροντίδα για βρέφη και νήπια έως το κολλέγιο και την κατάρτιση εργατικού δυναμικού.